Over Bioglasteelt

Graag willen wij onze vereniging voorstellen en vertellen waar we voor staan:

Wij willen onze belangen behartigen op zowel nationaal als Europees niveau. Wij denken hierbij aan de goede biologische middelen die nodig zijn om een teelt te kunnen laten slagen tot duidelijke en realistische biologische regelgeving. Uitgangspunt is dat wij een vertrouwd biologisch keurmerk voor de consument blijven nastreven.

Over de vereniging

Tot nu toe hebben we al een zeer goede respons onder de biologische glastuinders. Ongeveer 75 ha heeft toegezegd om lid te worden. Wij hopen dat we op korte termijn nog een aantal tuinders aan onze vereniging kunnen binden. De uitgave van de vereniging zal voornamelijk zitten in het inhuren van professionele belangenbehartigers die op de juiste plaats onze belangen kunnen verdedigen.

Wie zijn wij?

De belangen behartiging voor puur Biologische onderwerpen doen we samen met Biohuis en Bionext waar wij een onderdeel van zijn. Er zijn ook onderwerpen die we samen met LTO Glaskracht oppakken omdat die daar in samenspraak met Bionext daar liggen. Wij denken hier onder andere aan de groene middelen. In 1e instantie kijken we waar onze belangen het best behartigt kunnen worden. Maar als het nodig is zorgen we dat we hier zelf voor gaan zorgen. Zoals bijvoorbeeld het item wel of niet in de grond telen. Verder proberen we verbindingen te zoeken als het nuttig is voor ons zodat we sterker staan in het veld van de belangenbehartiging voor ons. Wij denken bijvoorbeeld aan biologische plantenkwekers en biologische zaadhuizen.

Wat wij doen

Minimaal een keer per jaar organiseren we een vergadering waar we gezamenlijk tekst en uitleg geven over afgelopen jaar en kijken we wat nodig is voor komend jaar. Waar dan ook vragen aan de orde kunnen komen zoals onderzoek moeten we dit gezamenlijk doen of niet.

De biologische glassector is de laatste jaren steeds verder gegroeid dat het nodig is om de belangen behartiging ook op een professionele manier te doen.