Links

LTO glaskracht Nederland

De Nederlandse glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in heel Europa en daarbuiten.

Biohuis

Binnen het Biohuis kunnen biologische boeren met elkaar van gedachten wisselen en zich samen sterk maken voor de sector. In het diverse pallet van sectoren, regio’s en motivaties herkennen we de collega’s met passie voor het biologische boerenvak.

Bionext

De missie van Bionext is om de kracht van de keten maximaal tot zijn recht te laten komen: Bionext verbindt de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument. Bionext wordt gedragen door drie verenigingen: Biohuis,  BioNederland en de Biowinkelvereniging.